Strategi I

Binära Optioner med Long Shot-strategin

Binära Optioner med Long Shot-strategin innebär en betydligt större risk. Dock bör endast ett par vinster göra mer än att bara täcka för förlusterna, det delar ut en imponerade vinst.  Genom att spekulera i ett “long shot”, hovar handlare in de riktigt stora vinsterna som enbart den mer riskfyllda handeln ger.

“Long-shot”-strategin kan tillämpas på alla typer av assets. Strategin bygger på att man köper ett kontrakt med ett förutspått pris långt utanför strike-priset. Ju längre ifrån asset-priset är ifrån strike-priset, desto mindre troligt är det att handeln kommer sluta i vinst. De goda nyheterna är att även mindre investeringar kan dela ut imponerande avkastningar om de slutar med vinst.

En analys bör inkluderas som en del av den här strategin för binära optioner. I grunden måste handlaren kunna avgöra den allmänna riktningen på priset för en asset. Utöver det, kan det vara extremt svårt att avgöra utifall assetpriset kommer att nå det förutspådda priset. Mäklarna för binära optioner är medvetna om detta, och erbjuder därför ut höga utbetalningssatser utifall man förutser rätt.

“Long shot”-strategin kommer naturligtvis leda till fler förlusthandel än vinsthandel. Men generellt sett räcker det med att vinna handeln en av fem gånger för att gå med vinst. De som lyckas med en 50 % vinstgrad kommer troligtvis tjäna imponerande summor varje månad.

I valet av expiry, kommer en länngre tidsperiod ge mer tid för assetpriset att gå mot den förutspådda nivån. Vissa mäklare erbjuder expiry-tider mellan en dag till så långt som en månad. Undvik att korta expiry-tider så som 60 seknder, 5 minuter eller 15 minuter vid användandet av long shot-strategin. Dessa ger helt enkelt inte tillräckligt med tid för en drastisk förändring av assetpriset, vilket är absolut nödvändigt vid användandet av den här strategin.

Investeringssumman bör hållas vid minimum. Vissa mäklare tillåter investeringar så små som $1. Det är viktigt att komma ihåg att antalet förluster kommer överstiga antalet vinster.  Vissa handlare har svårt att acceptera det faktumet, men bör snabbt anpassa sig när vinsterna från användandet av long shot-strategin utbetalas.

Binära optioner med long shot-strategin är inte för alla. Men de som accepterar den högre risken kan mycket väl bli belönad med en hög vinst. Eftersom man inte behöver riskera en stor investering för den här typen av handel, bör det inte vara särskilt kostsamt att exprimentera med long shot-strategin.