Boundary Strategin

 

Boundary-strategin

Boundary-strategin är unik för binära optioner i det att det inte fokuserar på put- eller call-optioner, utan på de över och under assetpriserna vid en given tidpunkt. Målet är att förutse om assetpriset kommer stanna mellan två satta prispunkter och inte bryt igenom någon av dessa barriärer (boundaries) under handelstiden. Vinst kan utdelas vare sig assetpriset går upp eller ner, så länge det stannar innanför de satta prispunkterna ger det utdelning.

Ett exempel på binära optioner med boundary-handel skulle vara köpet av ett kontrakt med valet av ett över och ett undre prisläge och en expiry-tid på en timme. I det här exemplet är den över prispunkten $100 och den undre $80. Skulle assetpriset stanna kvar varsomhelst mellan dessa priser under en timme, vinner handlaren. Men om priset skulle överskrida $100 eller gå under $80, förlorar handlaren sin investering.

 

Undersökningen av tidigare prisrörelser är kritisk vid användandet av boundary-strategin. En teknisk analys bör inkluderas för att avgöra det högsta respektiva lägsta priset som asset har nått. Det är också viktigt att avgöra medel- eller medianpriset för asseten. Det motsvarar prisspannen som asseten befinner sig i den största delen av  tiden. Dessa tre faktorer ger snabbt en realistisk bild av assetens gränser, eller boundaries om man så vill. Gränserna kan också göras ännu tydligare genom att analysera tidigare röresler.

Det finns en variation på den vanliga boundary-strategin. Det är “out”-strategin. Den typen av handel kräver att handlare förutser om assetpriset kommer gå igenom de satta gränserna, antingen den höga eller låga. Om förutsägelsen är rätt, avslutas kontraktets expiry-tid omedelbart, och handlaren gör en vinnande affär. Out-strategin anses oftast vara den mer risfyllda av de två. Dock kan risken bli lägra om den övre och undre gränsen inte är så långt ifrån varandra.

Boundary-strategin kan avnändas både under bull- och bear-förhållanden på börsen. En bull-börs generar en större risk, då assetpriset kan variera en del när investerare aktivt handlar assets. En bull-börs kan ibland erbjuda ett mer stabilt lägre, men minskningar i priset kan ske även under dessa förhållanden. Det är rekommenderat att avgöra vad det är för börsförhållanden innan du genomför en boundary-handel. Både det generalla börssentimentet och sentiment relaterat till specifika underliggande assets bör vägas in i handelsbeslutet.

Expiry-tiden behöver också tänkas igenom. Längre expiry-tider ökar generellt risken då de ger asseten mer tid att gå över/under gränserna. Längre expry-tider är dock fördelaktiga vid handel med “out of boundary”-strategin. Det ger assetpriset längre tid att ta sig igenom de satta gränserna. Mäklare kan erbjuda olika expiry-tider vid användandet av boundary-handel. Boundry-handel finns generellt inte med extremt korta expiry-tider, så som 60 sekunder.

Många handlare använder sig av boundary-strategin när varken put- eller call-optioner verkar fördelaktiga. Den här strategin kan vara extremt lönsam, men kräver en att solid analys genomförs innan ett kontrakt köps. De som använder sig av boundary-strategin kommer snabbt lära sig att analysera tidigare assetrörelser och hitta möjligheter med boundary-handel. Boundary-handel är bara ett alternativ till den vanliga Put/Call-handeln, och kan anses vara en värdefull handelsmedtod vid handel med flera olika assettyper.