Bull eller Bear

Bull eller Bear

Binära optioner av typerna bull och bear är så enkla att de kan användas av nybörjare. Strategierna grundas i en tolkning av prisriktningen baserad på någon av de båda marknadsförhållandena. Förutsättningen för bull utmärks av en marknad där många assets är på väg uppåt. Bear är motsatsen, alltså när investerare är osäkra inför både att investera och att sälja på grund av en värdesänkning. Handlare av binära optioner har möjligheten att göra vinst från båda dessa förutsättningar.
Båda strategierna kräver endast att handlaren väljer antingen en put- eller call-option, och en expiry-tid. Pristrender kan komma att bli mycket tydligare under extrema bull- eller bearperioder, vilket gör det lättare för handlare att gå med vinst med dessa strategier. Men även under starka trender kan ökningar och minskningar i assetpriser ske. Värdet för en asset kommer bara röra sig i samma riktning under en viss tidsperiod innan en förändring sker. Detta är med all säkerhet, eftersom det är det finansiella stödet som i huvudsak styr prisriktningen.

 

Marknad under Bull – Priset fortsätter att stiga kontinuerligt