Strategi II

Fundamental Analys-strategin

 

Den grundläggande fundamentala analysen kommer att baseras, i alla fall till viss del, i nummer. Men dessa nummer är inte samma nummer som studeras vid teknisk analys. Istället är det nummer som kan relatera till ekonomiska förhållanden inom vissa områden eller länder. Nummer så som arbetslöshetsprocent eller den totala statsskulden kan göra stor skillnad vid handel med binära optioner och kan vara en bestämmande faktor vid köp av ett kontrakt.

Många av dessa statistiksiffror kommer att påverka börssentimentet, vilket i sin tur påverkar värdet av en underliggande asset.  En solid fundamental analys spelar in i det rådande börssentimentet för att avgöra om marknaden är bull eller bear vid tidpunkten för handel.  Börssentimentet baseras på handlares generella känsla vid vilken tidpunkt som helst. Men detta generella konsensus är oftast ett resultat av ekonominyheterna.

För att en fundamental analys ska fungera bra, måste handlare övervaka både börsen, världsnyheterna och kunna avgöra hur dessa påverkar assetpriserna. I vissa fall kan assetpriserna förändras drastiskt efter presskonferanser eller andra händelser. Vissa nyheter påverkar i vissa fall en stor bredd av assets, och i vissa fall kanske bara en asset. Ett exempel på sådana nyheter är kvartalsrapporter från företag.

Nya handlare bör först hålla koll på händelser i den ekonomiska världen för att sedan se hur dessa påverkar assetpriserna. Det här låter handlaren förstå hur vissa typer av nyhetshändelser kan påverka priserna. Detta kan göras utan att behöva investera något. Ett så kallat “papperstest” har länge ansetts vara det säkraste sättet att testa strategier på, då ingen riktig handels utförs men man kan ändå se hur resultat blir. Denna formen av test kräver ingen investering och är därför helt riskfri.

Ingen fundamental analys är komplett utan hänsyn till den tekniska analysen. Teknisk analys visar handlaren exakt hur en assets pris har rört sig i det förflutna. Det kan var i det nyligen förflutna eller en tidsperiods för länge sedan. Vilken typ av handel som berörs kommer hjälpa handlaren att avgöra hur långt tillbaka tiden assetpriset bör studeras. Kombinationen av båda dessa former av analys är det viktigast verktyget för förutse priset korrekt.

Vad den fundamentala analysen kräver av handlaren är flexibilitet.  De som blir skapar för statiska handelsvanor kommer oftast att bli begränsade i antalet köp som kan utföras per dag, och som reslutat blir även vinstpotentialen begränsad. Den personliga handelskapaciteten kommer att ha en direkt påverkan på de potentiella vinsterna. Fundamental analys kan användas på valfritt företag, asset, plats och så vidare. Att vara villig att handla efter aktuella händelser kommer att öka möjligheterna med binära optioner.

Den grundläggande fundamentala analysen förändras inte. Men handlare av binära optioner är såklart helt fria att förändra och förfina strategin. Detta kan göras bland annat genom att använda olika informationskällor, hålla koll på när ekonominyheter släpps, eller genom att anvnäda strategin tillsammans med binära options-signaler. Det är en fördel att ha en ekonomikalander till hands. Med tiden lär sig alla handlare att inrätta egna strategier och att förfina dem för att göra dem ännu effektivare. Man behöver bara behärska de grundläggande strategierna, och sedan ta det därifrån.

Vissa handlare förlitar sig så mycket på teknisk analys att de nästan glömmer av att överväga den fundamentala analysen. Det kan vara ett stort misstag, då assetpriset kan förändras när specifika nyheter släpps. Endast siffror ger inte alltid en helhetsbild av hur en asset kommer att bete sig i framtiden. Allmänna och specifika börssentiment måste också ingå i kalkylen. Handel med binära optioner behöver inte vara komplicerad för att ge utdelning. Men handlare uppmanas att inte förlita sig för mycket på endast en typ av analys eller strategi.