Inside Bar strategin

Inside Bar-strategin

Inside bar-strategin är ett användbart verktyg för handlare. Vid användandet av den här strategin måste handlare verkligen hålla kolla på börstrenderna för att effektivt etablera priset för investering i optionen. Det kräver att handlaren dokumenterar både de lägre högtrenderna och priset för den binära optionens hög/låg, för att sedan rita upp en graf på ett papper för att avgöra den faktiska prisnivå att ta sig an.

En så kallad inside bar är som en bom på ett ljusstakediagram som visar ett urval från tidigare prisriktningar på den valda asseten. På en kortare tidsskala kommer detta visas som en triangel som man lätt känner igen. Om du tittar på grafen noga kan du se en uppochnervänd triangel som hjälper dig att se den så kallade “inside baren” tydligare. Inside bar-strategin är ett värdefullt verktyg för att se topp- och lågpriset på asseten, men också för att uppptäcka ner- eller uppåttrender.

 

När du har pekat ut en ner- eller uppåttrend och hittat en “inside bar”, rita en horisontell linje från det primära ljuset till banan som “inside baren” visar. Om det är en neråttrend, rita en linje vid toppen av ljuset. När ett extra ljus från spannen slutar ovanför linjen, genomför en handel på nästa ljus med en call-option, eller vänta ut en tillbakagång. Om trenden går uppåt, gör precis tvärt om.

Att känna igen en inside bar bara genom att kolla på den och försöka att hitta en triangel kan ibland vara svårt. Ibland hittar man den precis efter att en asset rört sig uppåt eller neråt, och inte längre är relevant. En annan nackdel med inside bar-strategin är att den i huvudsak bygger på momentum-strategin. Momentum-metoden är en strategi som hjälper handlare att avgöra vad assetmomentumet egentligen är, så att antingen en put- eller call-option kan köpas och sedan kan asseten köpas eller säljas grundat på denna information.

Det primära problemet med att använda sig av momentum-strategin är att handlare behöver använda sig av en speciell inidkator för att få bra resultat. Om du är en ny handlare, är det förmodligen inte så lockande att betala för en expertindiaktor och av den anledningen är det inte rekommenderat att använda sig av inside bar-strategin förens senare. Det enda en nybörjare kan göra för att använda sig av den här strategin effektivt är att studera börsanalyser och analyser av den valda asseten för att bättre förstå vilken riktning priset kommer att ta.

Det är viktigt att komma ihåg att även expertanalytiker ibland har fel då det i vissa fall finns externa faktorer som påverkar assetpriset, och andra fall då de helt enkelt har fel. Handlare av binära optioner bör tänka på detta när de läser expertråd och -analyser innan de tar ett handelsbeslut.