Knock On strategin

Knock-On-strategin

Även om knock-on strategin ofta anses vara en av de mer avancerade strategierna för binära optioner, kan den ge imponerande vinster. Strategin är baserad på faktumet att vissa assets direkt påverkar andra assets Relationen mellan de två kan få priset att höjas eller falla, beroende av hur den andras uppförande. Alla assets kan inte sammankopplas, men de som kan det kan ge många handelsmöjligheter.
Knock on-strategin kräver inte bara en koppling mellan två assets, utan också att man lär sig vad påverkan på assetpriset blir när för den ena eller andra förändras. Till exemple, skulle priset på kaffebönor öka, skulle priset för Starbucks-aktien förmodligen också påverkas på något sätt. För att avgöra om priset för asseten kommer att öka eller minska måste man veta vilken typ av påverkan man kan förvänta sig. I det tidigare exemplet, där kaffebönor blir dyrare, kan Starbucks minska sina vinster och då också minska i värde.
Både teknisk och fundamental analys krävs vid användandet av knock on-strategin. Världshändelser och börsnyheter kan påverka assetpriser i stor uträckning. Det behöver inte vara stora händelser för att en assets pristrend ska förändras. Teknisk analys kräver att man håller koll på hur assetpriset rör sig när den andra assetens pris förändras. I vissa fall, kommer assetpriset röra sig i samma riktning. I andra fall, kommer priset att röra sig i motsatt riktning.
Handlare som använder sig av binära optioner som använder knock on-strategin för första gången bör skapa en lista med möjliga assetpar. Kopplingar kan hittas inom alla fyra stora assetklasser, men även inom många av de underliggande assetsen inom klassen. Det är inte ovanligt att hitta kopplingar i olika assetklasser, så som den ovan nämnda kaffebönan, som är en förbrukningsvara, och Starbucks som är en aktieoption. Det bör inte ta lång tid innan starka kopplingar blir tydliga.
En rätt tillämpad knock on-strategi erbjuder en potentiell vinst på båda asseterna i paret. Detta genom att köpa två separata put-potioner, call-optioner eller en av vardera. Det beslutet måste tas i baserat på relationen mellan dessa två och hur det påverkar varandra. Denna möjlighet till dubbel vinst är verkligen fördelaktig, då research- och analysarbetet ger två förutsägelser samtidigt. Handlaren behöver inte inverstera i båda, men möjligheten till det finns där.
Assetparen bör övervakas en tid innan man använder sig av knock on-strategin med riktig handel. Målet är att avgöra hur olika händelser påverkar värdet av en asset och dess andra par-asset. Det är bäst att bäst att skriva ner de olika resultaten, på papper eller på datorn, då det är omöjlig att memorera alla resultat. Endast ett par noteringar relaterade till knock on-strategin gör det lättare att upptäcka potentiella vinstmöjligheter, och att därefter handla när tiden är inne.

Kock-On-Effekten på Valtabörsen

Kock on-strategin kräver tid, men är ändå en av de strategier som blir enklare med tiden. De som använder sig av strategin regelbundet kommer till slut att per automatik veta vilket kontrakt man ska köpa när ett assetpris håller på att öka/fall. Då två potentiellt vinstgivande handelstillfällen ges varje gång man använder sig av denna strategi, vill man som handlare absolut inte förbise knock on-strategins potential.